Sürdürülebilir Geleceğe Bir Katkı Da Eyrap Grup’tan

Yalıtım sektöründe “Lider Markaların Üreticisi” olan Eryap Grup, çevre dostu çalışmalarına bir yenisini ekleyerek İstanbul/Silivri’deki üretim tesisine, tesisin ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretebilmek üzere Güneş Enerjili Sistem (GES) kurdu. 3.155 kWp’lık güç kapasitesine sahip olan sistem, Bonus Yalıtım Silivri Tesisi’nin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak.

Yalıtım sektöründe ısı, su, ses ve yangın yalıtımı alanlarında lider ürünleri üreten Eryap Grup, Bonus XPS ve Bonus Membran ürünlerinin üretildiği İstanbul/Silivri’deki tesisine GES (Güneş Enerjili Sistem) kurdu. Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevreyi koruma konularında çalışmalarını titizlikle sürdüren Eryap Grup, GES sistemi ile Silivri üretim tesisinin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yaklaşık ¾’ünü Güneşten üretiyor.

Temmuz ayında resmi üretimine başlayan Eryap Grup – GES projesi, son teknoloji ile donatılmış sistemi ve “Türkiye’deki en güvenli GES” olma özelliği ile de öne çıkıyor. 7.088 adet panelden oluşan sistem, Bonus Yalıtım Silivri Üretim Tesisi’nin çatısında bulunuyor ve gün içerisinde maksimum verim ile çalışıyor. Üretimine başladığı günden bu yana, bir gün içerisinde tesisin üretim ve idari diğer faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerjinin fazlasını üreten Güneş Enerjisi Sisteminden elde edilen ihtiyaç fazlası enerji BEDAŞ’la yürütülen işbirliği ile şehrin elektrik hattına aktarılıyor ve bu sayede şehrin elektrik ihtiyacına da dolaylı fayda sağlanmış oluyor. Bu sayede Eryap Grup, şehirde kullanılan günlük elektrik enerjisinin üretimi esnasında ihtiyaç duyulan tüketimi azaltarak çevreye ve sürdürülebilirliğe desteğini pekiştirmiş oluyor.

İklim krizinin etkisinin yadsınamaz şekilde yaşandığı günümüzde; konut, ticari, sanayi tesisi, kamu binaları gibi tüm yapılarda enerji verimliliğinin odağa alınması ve bu yönde hareket edilmesi gerekiyor. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için dünya üzerindeki her bir bireyin yaşamını sürdürülebilirlik adımları çerçevesinde şekillendirmesi gerekiyor. Enerji tüketiminde ve sera gazı salımında en büyük paya sahip olan üretim sektöründe hizmet veren her bir üretici firmanın enerji ihtiyacını yenilenebilir yani temiz enerji kaynaklarından sağlayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermesi gerekiyor. Enerji kaynaklarını sürdürülebilir kılmak, sera gazı salımını azaltmak, karbon ayak izini küçültmek ve çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi gerekiyor. Bu bilinçle hareket eden Eryap Grup, ilk etapta Silivri tesisine uyguladıkları GES projesi ile bu anlamda büyük bir adım atmış oluyor. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep ve Sakarya/Hendek tesislerine de GES kurmayı planlayan Eryap Grup karbon ayak izini küçültüyor, her adımda sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ederek sektörün diğer oyuncularına da örnek oluyor.

Eryap Grup, faaliyette olduğu 20 yıldır ürettiği yalıtım malzemesi ürünleriyle yapıların enerji verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Üretim süreçlerinin yanı sıra ürünlerin yalıtım malzemesi olması nedeniyle; her bir paket ürünün enerji verimliliğine katkısı bulunuyor. Yalıtım yapılarak sağlanacak enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik için çok önemli bir adım oluyor. İyi bir yalıtım uygulaması; fosil yakıt kaynaklarının kullanımının azaltılması, çevre ve hava kirliliğinin azalması, konforlu ve sağlıklı yaşam alanları sunulması, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma ve iklim krizini yavaşlatma gibi çok geniş bir çerçevede yarar sağlıyor.

Eryap Grup – GES projesi faaliyetine başladığı 1 ayda ürettiği 450 MW’lık elektrik enerjisi sayesinde 325.072 kg CO2 salımından tasarruf ederek (yaklaşık 6087 eşdeğer ağaç dikimi) karbon ayak izini azalttı.

GES Kurulumu Öncesi Çatı Kaplama Sistemlerinin Yanmazlığı Kontrol Edilmeli

Eryap Grup – GES projesi kapsamında ürün seçimini titizlikle gerçekleştirerek, en güncel teknolojilerle tesisin sürdürülebilir şekilde yüksek performansta elektrik üretmesini hedefliyor. Eryap Grup GES projesinin kurulduğu üretim tesisinin çatısında, montaj esnasında sistem ile uyumlu kaplama ve yanmaz özellikte taş yünü kullanımı sayesinde tesisin güvenliği sağlanıyor. GES kablolarının seçiminde alev iletmeyen ve halojenden arındırılmış ürünleri seçen Eryap Grup, olası bir yangın durumunda alevin büyümesini engelleyen bu özellikler ile can ve mal kaybını önlemek için tüm tedbirleri almıştır. Aynı zamanda kullandığı evirici teknolojisi ile tesisin elektrik üretiminin PV panel bazında takibini sağlayan sistem; hızlı kapama, ark hatası tespiti, gerilim sönümleyici gibi özellikleri ile ileri seviyede güvenlik önlemlerine sahiptir. Bu sayede enerji kesilmelerinde montaj ekiplerine, bakım personeline ve itfaiyecilere de koruma sağlanmaktadır. Tesiste kullanılan PV paneller ise global pazardaki son teknolojiye sahip yüksek verimli yarım hücre (half-cell) teknolojisine sahiptir. Optimum tasarım, yüksek teknolojili ürün seçimi, ileri düzey güvenlik önlemleri ile Eryap Grup, GES ile Bonus Yalıtım Silivri Tesisi’nin elektriğini uzun yıllar boyunca Güneşten karşılamayı planlıyor.

Eryap Grup, Yeşil Mutabakat’ı da Destekliyor

Eryap Grup, yakın zamanda Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat kapsamında hayata geçirdiği ‘Fit for 55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) paketi çalışmalarını da yakından takip ediyor. Üyesi olduğu İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) ile birlikte AB’nin 1990 seviyelerine kıyasla karbon salımını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltma hedefinin Türkiye’de de uygulamaya konulması için hazırlıklarını yapıyor. Küresel ısınma ve iklim krizine karşı söz konusu hedeflere ulaşmak için binaların enerji verimli hale getirilmesi yapılacaklar listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Ülkemizin son dönemde yaşadığı felaketleri ve bu felaketlerin nedeni olan iklim krizini düşündüğümüzde, gerekli adımların bir an önce atılması gerekiyor. Binalardaki yoğun enerji tüketimi ve dolayısıyla sera gazı salımının azaltılması için binaların yalıtımla enerji verimli hale getirilmesi için topyekûn bir harekete geçilmesi gerekiyor. Çünkü 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55 azaltılması hedefine ulaşmak için yapılardaki emisyonların yüzde 60 oranında azaltılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na ilişkin yayımladığı genelge ile oluşturulan ‘Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun uyum sürecinde önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Eryap Grup, yalıtım sektörünü temsil eden İZODER çatısı altında, bakanlıklar tarafından sürdürülen bu çalışmalara her türlü desteği sonuna kadar vermeye hazır olduğunu belirtiyor.

Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 150.000 m2 ‘yi aşan 3 üretim tesisinde; dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı – pencere sistemleri üretimi gerçekleştirmektedir.

Gaziantep’teki ilk tesisinde, sektörün ilk dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American Siding markasını sektöre kazandıran Eryap Grup, 2005 yılında İstanbul Silivri’deki ikinci tesisinde BONUS markalı XPS Ekstrüde Polistiren ısı Yalıtımı levhası üretimine başlamıştır. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün portföyünü genişleten Eryap Grup, 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde BONUS Membran markalı bitümlü su Yalıtım örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda BONUS Isı Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı polimer kapı ve pencere sistemleri, 2011 yılında BONUS Shingle çatı kaplama malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu BONUS Taş Yünü ürününü pazara kazandırarak sektördeki liderliğini sürdürmektedir.

Eryap Grup, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile hizmet sunmakta; 62 ülkede kurmuş olduğu güçlü işbirlikleri ile ürünlerini yurt dışında da müşterileri ile buluşturmaktadır.

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştiren Eryap Grup, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ürün – hizmet – yaşam döngüsü sorumluluğu kapsamında doğaya dost, çevresel risk faktörlerini gözeten, enerji kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaktadır. Toplam üç tesisinde 500’e yakın personeli ile sürekli gelişen bir organizasyon olan Eryap Grup, günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek için çalışanlarının gelişimini de ön planda tutan insan kaynakları yaklaşımına sahiptir. İstihdamı artırmak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve yeni yatırımlar yaparak, kaliteli mal ve hizmet üretme misyonu ile sektördeki liderliğini devam ettirmektedir.

Reklam