Boytorun Mimarlık Kurucu Ortağı & Tasarım Merkezi Direktörü Mimar Yudum Boytorun: “BIM teknolojisi büyük devasa yapıların tasarımı ve inşasında paydaşlara önemli ivmeler kazandırdı”

“BIM teknolojisi büyük devasa yapıların tasarımı ve inşasında paydaşlara önemli ivmeler kazandırdı. Çoğu program çok disiplinli tasarım sürecinde etkin işbirliğine olanak vermektedir. Bunlar bazen revizyon ve güncellemelere ilişkin anlık uyarılar olabilir, bazen Navisworks vb. araçlar üzerinde ortak çalışma yolu ile gerçekleşebilir.”

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) kullanımı sektörde her geçen gün yaygınlaşıyor. BIM hizmetleri ile yapı sektörünün verimliliği sizce de artmakta mı?

BIM binaların tasarımında, inşasında ve inşaat sonrası işletme ve bakım sürecinde dijital bir devrim niteliğindedir. 15 seneden beri gündemimizde ve günümüzde dünyada milyonlarca aktif kullanıcı mevcut. 1900’lerde el çiziminden CAD’e oradan 3 boyutlu tasarım ve görselleştirme ile BIM’e geçiş süreci tasarım yönetimi, danışmanlar ile etkin verimli işbirliği ve görselleştirme sürecini hızlandırdı. 10 yıl kadar önce ağırlıklı olarak bu dosyalar görsel amaçlı üretiliyordu ve resim dosyaları gibi interaktif olarak modelin içine girerek üzerinde eşzamanlı çalışmak olası değildi. İşte BIM temelde burada bir boşluğu doldurdu. Mimar ve mühendisler, biz onlara yaratıcılar diyelim, BIM platformunda belli programlar vasıtası ile 3 boyutlu modellerini oluşturmaya başladılar ama BIM’in kullanım maksadı bir tasarıyı görselleştirme aracı olmaktan çok daha fazlası. Bu dijital model projenin tüm paydaşlarına açıldığında mimar, iç mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi, IT uzmanı, otomasyon firması, güvenlik firması, yangın danışmanı, akustik danışman vb. örnekler artırılabilir, işin sonuna doğru inşaat firması, yatırımcı, hatta bina yönetimi ve kullanıcı… tüm paydaşlar belli yetkilendirmeler ile bir projenin dijital modelinin/dijital ikizinin üzerinde eş zamanlı olarak kendi uzmanlık alanına göre çalışmaya başlıyor. Projenin, yapının, binanın dijital modeline, dijital ikizine serverdan ya da buluttaN erişebiliyorlar. Yetkilerine göre belli güncellemeler yapabiliyorlar ve bu güncellemelere ait bilgilendirmeler tüm paydaşlara eş zamanlı olarak ulaşıyor. Bu model üzerinde 3D sonrası zaman planı bilgisi 4D, maliyet/bütçe tahminleri 5D, sürdürülebilirlik 6D gibi konu başlıkları ile 3 boyutlu görselleştirmeye yönelik üretilmiş modelin çok ötesinde veri barındırılabiliyor.

Bazı yapısal elemanlarda ya da yapı bileşenlerinde olduğu gibi BIM içeriğinin üretici imalatçı firma tarafından temin edildiği durumlarda family blok, aile içinde teknik veri ve bütçeye ilişkin bilgiler ile örneğin termin sürelerine ilişkin bilgi yer alabilir. Family blok olarak adlandırabileceğimiz bu dosyalarda ürün bilgileri, ölçüleri, malzeme detayları, montaj detayları, enerji tüketim değerleri, bazı durumlarda su tüketim değerleri, özel örneklerde işletme giderleri gibi veriler depolanabilir. Bu gibi hizmetlere ulaşılan farklı platformlar mevcut.

BIM platformu yaratıcı beyinleri etkin bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlar. Mimar ve mühendisler ilham ile olduğu kadar bilgi ve teknik veri ile, şartname ve yönetmeliklerin yerine getirilmesi zorunlu şartları ile çalışırlar. İşte BIM platformu, BIM araçları, programları ve objeleri, bu ikili, üçlü, dörtlü grupları doğru şekilde birbirine bağlar ve iletişimi artırmayı, etkin işbirliği içinde olmalarını sağlar. 

Proje planlama, zaman ve maliyet açısından ne tür faydaları bulunuyor?

BIM teknolojisi büyük devasa yapıların tasarımı ve inşasında paydaşlara önemli ivmeler kazandırdı. Çoğu program çok disiplinli tasarım sürecinde etkin işbirliğine olanak vermektedir. Bunlar bazen revizyon ve güncellemelere ilişkin anlık uyarılar olabilir, bazen Navisworks vb. araçlar üzerinde ortak çalışma yolu ile gerçekleşebilir.

Bunlara ek olarak BIM programları yapıların 3 boyutlu, dijital ikizleri üzerinde hızlı ve etkin olarak ölçümler yapmayı olası kılar. Mimarın tasarımı 3 boyutlu olarak, hızlı ve kolay modellemesine olanak yaratır. Bunu takiben yapıda etki eden dış etmenler üzerinde ölçüm yapılmasına da, testler yapılmasına da imkan verir. Gün ışığı, rüzgar testleri, enerji kullanımı, enerji verimliliği ölçümlerini binanın dijital ikizi üzerinde test etmeyi sağlar.

Paydaşlarla ortak bir dil kullanımı işleyiş için çok önemli olsa gerek.  Bu süreçte rehberlik noktasında bir çözüm ortağınız bulunuyor mu? Ne tür eğitim ve/ ve ya teknik destek alıyorsunuz?

Farklı özellikte projeler için çalıştığımız çözüm ortaklarımız mevcut. Yurt dışı projelerde bu ekipler genelde coğrafyaya göre değişkenlik gösterirken, Türkiye projelerimizde ağırlıklı olarak Yazılım 3D ile çalışmayı tercih ediyoruz.

Çok fazla sayıda kullanıcının olduğu bu ortamda karşılaştığınız herhangi bir sorun oluyor mu?

Çok sayıda kullanıcı söz konusu olduğunda yetkilendirmeler devreye girdiğinden sorunla karşılaşmadık.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Farklı coğrafyalarda pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerde BIM platformu ve kullandığımız programlar, hız, doğru ölçümleme ve teknik çizim detayları ile boğulmak yerine projenin gerçek gereksinimlerini sıklıkla etüt etme fırsatı verdiği için kendimizi şanslı sayıyoruz.

Reklam