Pazar, Aralık 10, 2023
E-Dergi Oku
Ana SayfaDosyaAlüminyum SistemleriTalsad Genel Sekreteri Erol Metin: “Sektörümüzün menfaatlerini uluslararası etkinliği olan sektörel yapılarda...

Talsad Genel Sekreteri Erol Metin: “Sektörümüzün menfaatlerini uluslararası etkinliği olan sektörel yapılarda da güçlü bir şekilde savunmaya özen gösteriyoruz”

“Gün geçtikçe uluslararası işbirliklerini arttıran Derneğimiz Türkiye alüminyum sektörümüzün çeşitli platformlarda, etkinliklerde ve kurumlar nezdinde temsilini yapmanın ötesinde ayrıca tanıtımı, savunuculuğu ve üretim alanındaki katma değeriyle ilgili farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapmaktadır.”

Türkiye alüminyum sektörünün en güçlü temsilcisi olan TALSAD, alüminyum pazarının sağlıklı büyümesi ve gelişmesi, yeni ve ileri teknoloji uygulamaların yaygınlaşması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve Türk alüminyum sektörünün dünya ve bölge pazarlardaki payının artması için birçok alanda çalışmalar gerçekleştirmekte. 1971 yılından bu yana faaliyet gösteren dernek alüminyum sektörünün önde gelen kuruluşlarını bünyesinde topladığı gibi aynı zamanda ulusal ve uluslararası pek çok profesyonel endüstri örgütlerinin de üyesi.

TALSAD Genel Sekreteri Erol Metin ile dernek faaliyetlerini konuşmak üzere yapmış olduğumuz söyleşide sayın Erol; sektördeki gelişmeler, dış pazarlarda oluşan yenilikler, ortaya çıkan fırsatlar ve yakın dönem için öngörülerini bizlerle paylaştı.

Son dönemde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler ve gündemdeki öncelikleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

TALSAD, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği 15 Mart 1971 yılında kurulmuş ve kısa zamanda gelişerek Türk alüminyum sektörünün temsilcisi haline gelmiştir. Günümüzde TALSAD alüminyum sektörünün tüm iş kollarına yayılmış, 78 üyesi ile birlikte Türkiye alüminyum sektörünü yurt içi ve yurt dışında temsil eden, ülkemize her yıl 3.0 Milyar $’ın üzerinde ihracat girdisi sağlayan önemli bir sektörün temsilcisi olarak sivil toplum örgütü olarak çalışmalarına devam etmektedir.  1993 yılından beri Derneğimizin organizatörleri arasında olduğu ve her iki yılda bir düzenlenen Alüminyum Sempozyumu düzenlendiği ilk günden beri sektörümüzün çok önemli bir yapıtaşı haline gelmiştir. Alüminyum Sempozyumu 2019 yılında Uluslararası formata geçirilmiş olup bu sayede sektörümüzün yurtdışı temsilini sadece endüstriyel alanda değil aynı zamanda da akademik alanda güçlendirmiştir. 14-16 Ekim 2021 tarihlerinde Aluexpo fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ALUS’10 Uluslararası Bilim Kurulu’ndaki üyelerin yarısından fazlası dünyanın önde gelen kurumlarında görevli olan bilim insanlarıdır ve sempozyumun Destekleyen Kuruluşları ise Avrupa ve dünyanın en önemli sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. ALUS’10 TALSAD olarak üzerinde çalışmakta olduğumuz önemli etkinliklerin başında gelmektedir. İlave olarak Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat politikaları çerçevesinde kararlı bir şekilde uygulamaya geçirmekte olduğu karbonsuzlaşma, sınırda karbon düzenlemesi ve döngüsel ekonomi alanındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor ve alüminyum sektörünün bu önemli değişime uyumu konusunda sektörel bazda çalışmalar yapıyoruz.  

İnşaat maliyetlerindeki yükseliş sizlerin faaliyetlerini nasıl etkiliyor? Bu aşırı yükselişi nasıl yorumluyorsunuz?

İnşaat sektörü alüminyumun en önemli ve ağırlıklı kullanım alanlarından biridir. International Aluminium Institute tarafından yayınlanan verilere göre dünya alüminyum üretiminin yaklaşık %25’i ulaşım sektöründe kullanılmakta olup inşaat sektörü ise %24 ile ikinci sırada yer almaktadır. Ulaşım sektöründe ise büyük ve ağır tip ulaşım araçlarının (havacılık, deniz ve demir yolları gibi) dışında bu oranın %18’ini otomotiv sektörü oluşturmaktadır. Bu önemli ve yadsınamaz büyüklükteki kullanım alanını oluşturan sektörlerdeki çeşitli nedenlerle gerçekleşen maliyet artışları elbette alüminyum sektörümüzü de etkilemektedir. Son dönemlerde gözlenen söz konusu yükselişin özellikle tüm dünyadaki hemen hemen her sektörü belirli derecelerde etkileyen COVID19 pandemisi doğal olarak önemli bir etken olmuştur.  Ülkemizin ithal ettiği ürünlerin üretimini yapan ülkelerin de aynı şekilde pandemiden etkilenmeleri, çeşitli dönemlerde yaşanan kapanma ve kısıtlama önlemleri artışların önemli bir sebebi olarak düşünülebilir. Ancak değişen maliyetlere rağmen, alüminyumun önümüzdeki dönemde İnşaat Sektörümüz için daha da vazgeçilmez bir malzeme olacağından kuşku duymuyoruz. Alüminyumun hafif fakat yüksek dayanımı büyük binalarda statik yük açısından büyük bir avantaj sağladığını, pencere ve doğrama gibi yapılarda ise hassas üretim toleransları, kompozit izolasyon çözümleri ile enerji verimliliği alanında önemli çözümler sağladığı,  estetik ve dayanıklılık alanındaki özellikleri ile uzun yıllar sorunsuz kullanıma olanak sağladığı görülmektedir. Bu özellikleri ile önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün en önemli çözüm ortaklarından birinin alüminyum olacağı hiç kuşku götürmez.

Orta ve Uzun vadeli planlarınızda sektördeki gelişmeler neticesinde bir değişiklik yaşanıyor mu?

Günümüzün gelişen dünyasında elbette gündem hızla değişmektedir. Özellikle ihracat alanında oldukça güçlü olan alüminyum sektörümüzün de güncelliğini koruması ve gelişen ekonomilerden geri kalmaması adına kendisini sürekli yeniliklere açık tutması ve geliştirmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu duruma en güzel, güncel ve önemli örnek ise 2021’deki ve önümüzdeki gelecek yılların en önemli konusu olan İklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat gibi alanlarda karbonsuz ekonomiye Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde hızlı ve güçlü bir geçiş olmasıdır. Ülkemizin de bu süreçlere uyum sağlamak için yeni yaklaşımlara ve sektörel işbirliklerine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. TALSAD, ülkemiz ve ihracat odaklı alüminyum sektörümüz için döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik politikalarının önemini vurgulamaya ve sektörün temsilcisi olarak sektörümüze yol göstermeye kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Elbette bu konuların yanı sıra uzun vadede en önemli alanlardan biri olan geri dönüşüm konusunda da endüstrimizi daha da güçlü hale getirmemizin gerekliliğini biliyor ve bunun için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle %100 geri dönüştürülebilir bir malzeme olan alüminyumun ülkemiz ekonomisine de katkısını arttırmak, sektör içerisindeki önemini vurgulamak ve bu alanda çalışanlara destek olmak adına derneğimiz “Geri Dönüşümün Parçası Ol” adlı bir alüminyum geri dönüşüm proje yarışması düzenlemektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevko Vakfı tarafından desteklenen proje yarışmasının birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin ise Avrasya coğrafyasının en önemli etkinliklerinden biri olan 10.Uluslararası Alüminyum Sempozyumu sırasında bir ödül töreni ile takdim edilmesi planlanmaktadır.

Yurt dışı ve yurt içi pazarlardaki faaliyetleriniz nasıl ilerliyor?

Derneğimiz 1990 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda 1992 yılında Avrupa Alüminyum Birliği’ne (European Aluminium) asil üye olarak kabul edilmiş ve Avrupa’ya adım atan sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşu olarak diğer sektörlere de örnek teşkil etmiştir. Üye olduğu ilk günden beri Avrupa Alüminyum Birliği’nin aktif üyesi olan TALSAD Türkiye alüminyum sektörünün yurtdışında da temsilciliğini en kuvvetli ve etkili şekilde yapmaya devam etmektedir.

Gün geçtikçe uluslararası işbirliklerini arttıran Derneğimiz Türkiye alüminyum sektörümüzün çeşitli platformlarda, etkinliklerde ve kurumlar nezdinde temsilini yapmanın ötesinde ayrıca tanıtımı, savunuculuğu ve üretim alanındaki katma değeriyle ilgili farkındalığını arttırmak için çalışmalar yapmaktadır.

Üyelerinizin ihracat çalışmalarına yönelik kısa vadede ne tür projeleriniz bulunuyor?

Türkiye alüminyum sektörümüzün ihracat yeteneği her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Güncel verilere göre sektörümüz 163 ülkeye ihracat yapmaktadır. 2020 yılı verilerine göre, pandemi ortamına rağmen 1.0 milyon tona yakın ihracat ile Avrasya coğrafyasının en önemli üreticisi konumuna geldik.  Alüminyum ihracatımızın yaklaşık % 55’i Avrupa Birliği ülkelerine, toplam ihracatımızın %70’inin ise gelişmiş ekonomilere yapıldığını dikkate alır isek Türkiye alüminyum sektörünün ulaştığı bu yapı ile bölgenin gerçek bir üretim merkezi konumuna geldiği görülecektir.  2020 yılı dünya piyasalarında COVID 19 nedeni ile birçok alanda üretimin ciddi oranda gerilediği, AB gibi önemli bir ihracat pazarımızda sektörel çapta önemli daralmaların (küresel alüminyum talebinin -%10 seviyesinde gerilediği) görüldüğü bir yıl olmasına rağmen, alüminyum ihracatımız 2020 yılını ihracat seviyesini koruyarak yılı tamamladı. 2020 yılı toplamı olarak alüminyum mamul ve yarı mamul ihracatımızdan sağlanan gelirler ise üç milyar $ seviyesinin üzerine çıkarak 3.06 Milyar ABD $ olarak gerçekleşmiştir.

Geçtiğimiz yılın verileri ile Türkiye alüminyum sektörü 2020 yılında üretim ve ihracat seviyesini koruyabilen ender ülkeler arasında yer almıştır. TALSAD olarak bu gelişmelerle gurur duymakla beraber sektörümüze destek olabilmek adına da çalışmalarımıza hiçbir zaman ara vermiyoruz. Bu kapsamda Avrupa Alüminyum Birliği ile yakın bir iletişim ve işbirliği içinde uluslararası piyasalardaki bu gelişmeleri yakından takip ederek ülkemiz alüminyum sektörünün menfaatlerini uluslararası etkinliği olan sektörel yapılarda da güçlü bir şekilde savunmaya özen gösteriyoruz. Üyelerimize sağladığımız en büyük desteğin ise sektörün pek çok detayını içeren ve farklı içerik ve periyotlarda yayınlanan sektör raporlarımız olduğunu düşünmekteyiz. Firmalarımıza yabancı piyasalara dair iç görü sağlaması ve pazar analizlerini en kolay şekilde yapabilmeleri adına bir olanak sağlayan TALSAD Dijital Platform’u ise gelişen ve yenilenen online dünyaya uyumlu hizmetlerimizden biridir.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Sektörel bir sivil toplum yapısı için 50 yılın az rastlanan bir örnek olduğunu belirterek, bu sivil yapılanmayı kuran ve geliştiren Türkiye alüminyum sektörüne ve TALSAD’ı kuran, geliştiren, emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yapıyı 50 yıl boyunca sürdürülebilir kılmanın zorluklarını ve harcanan emeği ise ayrıca ve özellikle takdir etmemiz gerekiyor. Sivil toplum yapılarının sürdürülebilirliğinin önümüzdeki yıllarda daha da önemli olacağını ve güçlü sektörel temsil örgütlerinin, uluslararası yapılarda nitelik ve etkinliğinin öneminin daha da artacağını düşünüyoruz.

- Sponsorlu -spot_img
İLGİLİ İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

DİKKAT ÇEKENLER