Perşembe, Aralık 7, 2023
E-Dergi Oku
Ana SayfaDosyaAlüminyum SistemleriAssan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör: “Sürdürülebilirlik kavramı Assan Alüminyum olarak ana...

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör: “Sürdürülebilirlik kavramı Assan Alüminyum olarak ana değerlerimiz arasında yer alıyor”

Assan Alüminyum olarak sadece çevresel boyutta değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal boyutlarda da üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle ve fazlasıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz.

Yıllık 300 bin tonluk kurulu levha ve folyo ve yıllık 60 bin tonluk alüminyum rulo boyama kapasitesi ile Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu olan Assan Alüminyum, mevcut alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biri. Aynı zamanda firma sahip olduğu çalışma kriterleri dolayısıyla, 2020 yılında Great Place to Work – En İyi İşveren olmaya hak kazanarak sektörde Great Place to Work unvanını alan ilk şirket oldu. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ile pek çok alanda gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları hakkında konuştuk.

Pazardaki gelişmeleri kısaca değerlendirebilir misiniz? Bu gelişmeler ışığında gündeminizdeki konu başlıklarından biraz bahseder misiniz?

Assan Alüminyum olarak yıllık 300 bin tonluk kurulu levha ve folyo ile yıllık 60 bin tonluk alüminyum rulo boyama kapasitemiz ile Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu konumundayız. 100 bin tonluk mevcut alüminyum folyo üretim kapasitemizle, Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biriyiz. Manavgat’ta yenilenebilir enerji üretim tesisimiz bulunmaktadır. Bu tesisimizde Tuzla ve Dilovası’ndaki üretim tesislerimizin yıllık elektrik enerji tüketimine eş değer temiz enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Ek olarak Dilovası tesisimize entegre, geri dönüşümü sonsuz kez ve %100 oranda mümkün olan alüminyumu geri kazanabileceğimiz bir geri dönüşüm tesisimiz de bulunuyor.

Stratejik bir sektör olan alüminyum ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Sektörümüz dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, katma değeri yüksek bir endüstridir. İhracatımızın önemli bölümünü gelişmiş ekonomiler ve ileri endüstri alanlarına yönelik katma değeri yüksek, sürdürülebilir ürünler oluşturuyor.

Otomotivden dayanıklı tüketime, ulaştırmadan savunma sanayine ve ambalajdan inşaat sektörüne kadar pek çok farklı alana ürün sunan sektörümüzde, bin 500’ü aşkın firmada, toplamda 30 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor. Ürettiğimiz ürünlerin bir kısmının özellikle gıda tedarik zincirindeki kritik konumu nedeniyle pandemiden en az etkilenen sektörlerden biri oldu. Sektörümüz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Assan Alüminyum olarak Türkiye’de alüminyum sektörünün gelişimine, sürdürülebilir büyüme grafiğine katkı sağlamaya odaklanarak faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.

Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ana değerlerimiz doğrultusunda daha kaliteli ve daha verimli çıktılar elde etmek amacıyla sürekli iyileştirme çalışmalarını sürdürmekte, her yıl birçok müşterimiz tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülmekteyiz. En önemli gündemimiz marka değerlerimizden biri olan sürdürülebilirlik. Assan Alüminyum olarak iş süreçlerimizi küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak, ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz’ sloganımız ile planlıyoruz. Hem ürün hem de üretim aşamalarında küresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket ediyor, sektörde bu alanda öncü olarak konumlanıyoruz.

Bir diğer önemli gündem maddemiz ise dijitalleşme. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar aralıksız sürerken, tedarik zincirinde dijital dönüşümümüzü tamamladık. Yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu dönüşümü tamamlamanın faydalarını pandemide deneyimleme imkanı bulduk.

Ar-Ge çalışmaları ajandamızda çok önemli bir yer tutuyor. Doğal ihracat pazarımız Batı Avrupa ülkelerinin talep ve ihtiyaçlarına yanıt verebilecek dünya standartlarındaki üretimimizin gücünü Ar-Ge’den alıyoruz.

Bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğiniz projelerden birkaç örnek verebilir misiniz?

Dijital dönüşümün paydaşlarımız ve çalışanlarımızı kapsayan geniş bir çerçevede gerçekleşmesi yönünde önemli adımlar atmaya devam ettiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Küresel rekabetteki gücümüzü korumanın en önemli koşullarından biri dünyanın yaşadığı bu dönüşüme uyum sağlamak ve dijital yetkinlikleri artırmak. Bunun önemini pandemide küresel ölçekte tüm aktörler derinden hissetti. Assan Alüminyum olarak bizler de bu bilinçle yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda tedarik zinciri operasyonlarımızı düzenledik ve ödüllü tedarik zinciri dönüşümü projemizi devreye aldık. Esneklik ve yenilikçilik ilkelerimiz doğrultusunda sahip olduğumuz çevik yapıyı güçlendirerek hem müşterilerimiz hem de çalışanlarımız nezdinde hızlı ve güvenli veri oluşturmayı başardık.

Çalışanlarımızın dijital dönüşüme adaptasyonunu sağlamak amacıyla; eğitim, rotasyon, çevik metodolojiler gibi birçok aksiyonu devreye aldık. Robotic Process Automation’a (RPA) geçiş yaparak tekdüze yapılan işleri software robotlara yaptırmaya başladık. Dijital yol haritamızı belirleyerek veri temelinde iş birimleri arasında ortak anlayışı geliştirmek için bir karar destek sistemi kurulmasına karar verdik. Bu sisteme veri ambarı projesi adını verdik. Şu anda bu projemiz geliştirilmeye devam ediyor. Dijital yol haritamızın ikinci bir aksiyonu olarak da ileri analitik konusunda çalışma kararı alındı. Bu çalışma pilot olarak da üretim sistemlerinde uygulanacak. Proses mühendisliği bölümü tarafından üretimin parametreleri bir veri gölünde toparlanarak yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi ileri analitik değerlendirmeleri suretiyle üretim verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.

Ek olarak Dijital Olgunluk çalışması yapılarak tüm kritik fonksiyonların mevcut dijitalleşme seviyesini belirledik. Bu sayede önümüzdeki süreçte atılacak adımlara dair bir öngörü ortaya konuldu. İlerleyen dönemlerde oluşturacak çok sayıda farklı dijitalleşme projeyi değerlendirmeye alacağız. 2025 yılında tüm süreçlerde dijital dönüşümü tamamlamış olma hedefindeyiz.

Ayrıca Assan Alüminyum olarak insan kaynağımıza yaptığımız yatırım ve sahip olduğumuz çalışma kriterleri dolayısıyla, 2020 yılında Great Place to Work – En İyi İşveren olmaya hak kazandık. Assan Alüminyum olarak, sektörümüzde Great Place to Work unvanını alan ilk şirket olduk. Yaptığımız başka bir çalışan bağlılık araştırmasında ise 2020 yılında bir önceki sonuca göre önemli bir artış sağlayarak Türkiye’nin en iyi işverenlerinin seviyesine yükseldik. Bu iki sonuç yıllardır insan odaklı çalışmalarımızın sistematik bir şekilde sürdürülmesi ve etkin kriz yönetimimiz sayesinde oldu.

Ar&Ge çalışmalarınız hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Önümüzdeki dönemde ne gibi yenilikler söz konusu?

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla tüm müşterimiz ve paydaşlarımız için değer yaratan inovatif çözümler geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda, dünyada farklı üretim teknolojileriyle üretimi mümkün olduğu kabul edilmiş ve sürekli döküm teknolojisi ile üretiminin mümkün olmadığı düşünülen birçok ürünü üretebiliyoruz. Uzun soluklu ürün geliştirme faaliyetlerinden elde edilen deneyimler, uluslararası kongre ve sempozyumlarda da makale olarak sunuluyor ve küresel ölçekte paylaşılıyor. Bu sayede Assan Alüminyum dünya devlerinin tedarikçi listelerinde yer almaya, Ar-Ge başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Üretim faaliyetlerinizde son dönemde ne tür gelişmeler bulunuyor?

Pandemi döneminde önemi daha net anlaşılan ve hemen her sektörün ajandasında üst sıralarda yer almaya başlayan sürdürülebilirlik kavramı Assan Alüminyum olarak ana değerlerimiz arasında yer alıyor. Sürdürülebilirlik değerimiz ışığında hem ülke ekonomimize katma değer yaratmaya, hem de dünyamıza, çevremize ve gelecek jenerasyonlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirliği yönetişim, sosyal ve çevresel boyutlarında ele alıyoruz. Yönetişim boyutuna etkili risk yönetimimiz ve hızlı çözümler üretebilen esnek yapımız ile katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu da en az ekonomik boyutu kadar kritik ve bizim de en önemli gündem maddelerimizden biri.

Global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimizin, hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan provizyonel Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı aldık. provizyonel sürdürülebilirlik performans standardı sertifikası aldık. Alüminyum sektörüne global ölçekte hizmet vererek sektör temsilcilerinin sürdürülebilirlik prensiplerine uygun hareket etmelerini teşvik eden ASI, aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sürdürülebilirlik performansını belirleyen çerçeveyi oluşturuyor ve denetliyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında pek çok yenilikçi projeyi hayata geçiriyor, sosyal sorumluluk bilincimiz ve çevreye yönelik farkındalığımızla, çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz Kibar Grubu’nun 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin yol göstericiliğinde değer yaratıyoruz. Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz iş birliği projesi bunun en iyi örneklerinden biri. Geçen yılki çalışmalarımızla türü tükenme tehlikesi altında olan endemik bitki “Mavi Yıldız”ı doğaya yeniden kazandırdık. Bu yıl projenin devamında yine florada korunması gereken Kum Zambağı bitkisinin üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekosisteme saygılı uygulamalarımızın yanı sıra bu projelerle doğanın dengesinin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Karbon ayak izini azaltmak amacıyla bünyemize kattığımız Manavgat yenilenebilir enerji üretim tesisimizle, üretim tesislerimizin yaklaşık bir senelik elektrik enerjisi tüketimi kadar temiz enerji üretiyoruz. Yenilenebilir enerji üretimimizle I-REC uluslararası yenilenebilir enerji sertifikaları alıyoruz. Bu sayede üretim tesislerimizin kapsam 2 salımlarımızın tamamını dengeleyebiliyoruz. Yenilenebilir enerji üretim miktarımızı aynı zamanda 50 bin evin senelik elektrik enerjisi tüketimine eş değer olarak da açıklayabiliriz.  Ayrıca 2013 – 2019 seneleri arasında iş hacmimizin yeni yatırımlarla artmasına karşın, ton başına enerji kullanımımızı %9 azaltmayı başardık.

Assan Alüminyum olarak sadece çevresel boyutta değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal boyutlarda da üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle ve fazlasıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Şirket bünyemize entegre geri dönüşüm tesisimizde de geri kazanımı yüzde 100 oranında mümkün olan alüminyumu en etkili biçimde geri dönüştürüyoruz. 2013 – 2019 seneleri arasındaki rakamlarincelendiğinde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımında yüzde 45 gibi bir artış gözlemleniyor. Sürekli olarak geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleri sonucunda doğalgaz ve elektrik tüketimini daha verimli hale getirdik.  Bu sayede de iş hacmimizin her sene yeni yatırımlarla artmasına karşın, ton başına karbon salımı parametrelerinde önemli gelişim kat ettik. Gerçekleştirilen enerji verimliliği projelerimiz sayesinde son 6 yılda yaklaşık 2 milyonu aşkın ağacın sağlayacağı karbon emilimi kadar karbondioksit salımı önlemiş olduk.

Risk yönetimi faaliyetlerimiz ve uygulamalarımızla uluslararası risk yönetimi standartlarını kapsayan TS ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama Belgesi’ni de bu sene içinde almaya hak kazandık. Bu belgenin yönetim sistemi performansızın, operasyonel verimliliğimizin ve üst düzey risk yönetim çalışmalarımızın planlı ve sistematik şekilde ele alınmasının bir sonucu olduğunu söylemek mümkündür. Bu sayede müşterilerimizin gözünde Assan Alüminyum, hem hızlı değişen rekabet koşullarına göre esnek çözümler sunan, hem de uzun süreli ve güvene dayalı ilişkilere önem veren bir iş ortağı olarak konumlanıyor. Yatırımlarımıza devam ederek sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Tüm bunlarla birlikte ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi gibi bu konuda kritik sertifikasyonların tümüne sahibiz ve düzenli olarak yeniliyoruz.

Yeni pazar hedefleriniz ve mevcut pazarlardaki çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

Satışlarımızın yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Assan Alüminyum olarak 30 yılı aşkın süredir üretim ve ihracat tecrübesine sahibiz. Özellikle pandemi döneminde lojistik yavaşlamaların meydana geldiği, sınırların kapandığı süreçlerde hızlı pazar değişiklikleriyle ihracatta sürdürülebilirliği sağladık. Stratejik pazar arayışlarımız ve yeni pazar çalışmalarımız sürüyor. 

Kuzey Amerika’da varlığımız günden güne güçleniyor. Amerika, ürettiğimiz üründe dışa bağımlı bir ülke. Bu nedenle bizim için önemli pazarlardan biri. Oradaki yatırım ve faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hem stratejik hem de ihracat potansiyeli olarak değerlendirildiğinde Kuzey Amerika ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Fiziki olarak Amerika’da varlık gösteriyor olmamızın önemli avantajları var. Türkiye ve Avrupa’daki güçlü konumumuzu oraya da taşıma hedefindeyiz.

- Sponsorlu -spot_img
İLGİLİ İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

DİKKAT ÇEKENLER